پروژه های نمونه

حل چند پروژه نمونه به درک بهتر شما از امکانات نرم افزار کمک خواهد کرد

پخش ویدیو

طراحی موتورخانه استخر

در این مثال به شما آموزش خواهیم داد چگونه یک پروژه موتورخانه استخر را به کمک نرم افزار انجام دهید

 • تنطیم اطلاعات آب و هوایی
 • تعریف حداقل یک استخر
 • تعریف حداقل یک منطقه گرمایشی از استخر و جکوزی
 • تنظیم اطلاعات پمپ گرمایش ، منطقه گرمایشی استخر و جکوزی
 • تنظیم اطلاعات سیستم گرمایشی

طراحی موتورخانه جکوزی

در این مثال به شما آموزش خواهیم داد چگونه یک پروژه موتورخانه جکوزی را به کمک نرم افزار انجام دهید

 • تنطیم اطلاعات آب و هوایی
 • تعریف حداقل یک استخر
 • تعریف حداقل یک منطقه گرمایشی استخر و جکوزی
 • تنظیم اطلاعات پمپ گرمایش ، منطقه گرمایشی استخر و جکوزی
 • تنظیم اطلاعات سیستم گرمایشی
پخش ویدیو
پخش ویدیو

طراحی موتورخانه سیستم آبرسانی

در این مثال به شما آموزش خواهیم داد چگونه سیستم آبرسانی یک پروژه با چند رایزر و منطقه آبرسانی را شبیه سازی کنید

 • تنظیم اطلاعات بخش معماری
 • تعریف یک یا چند فضای تر
 • تعریف یک یا چند رایزر آبرسانی
 • تعریف یک یا چند منطقه آبرسانی
 • تنظیم اطلاعات تجهیزات منطقه آبرسانی
 • تعریف یک یا چند منطقه گرمایشی آبرسانی
 • تنظیم اطلاعات سیستم گرمایشی

طراحی سیستم گرمایشی

در این مثال به شما آموزش خواهیم داد چگونه یک پروژه موتورخانه سیستم گرمایشی را شبیه سازی کنید

 • تعریف یک یا چند فضای خشک
 • تعریف یک یا چند سیستم گرمایشی
 • تعریف یک یا جند رایزر گرمایشی
 • تعریف یک یا چند منطقه گرمایشی
 • تمظیم اطلاعات تجهیزات منطقه گرمایشی
 • تنظیم اطلاعات سیستم گرمایشی
پخش ویدیو
پخش ویدیو

طراحی سیستم گرمایشی و سرمایشی

در این مثال به شما آموزش خواهیم داد چگونه یک پروژه موتورخانه سیستم گرمایشی و سرمایشی را شبیه سازی کنید

 • تعریف یک یا چند فضای خشک
 • تعریف یک یا چند سیستم گرمایشی یا سرمایشی
 • تعریف یک یا چند رایزر گرمایشی و سرمایشی
 • تعریف یک یا چند منطقه گرمایشی و سرمایشی
 • تنظیم اطلاعات تجهیزات منطقه گرمایشی و سرمایشی
 • تنظیم اطلاعات سیستم گرمایشی
 • تنظیم اطلاعات سیستم سرمایشی

۵ روز اشتراک رایگان

کافیست وارد پنل کاربری شوید و پس از ثبت نام از ۵ روز اشتراک رایگان نسخه کامل بهره مند شوید

آمارگیر وبلاگ